Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

Grupa UNIMAX S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Okrzei 35 informuje, iż w związku z ustawową koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji i spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy uruchomiona została zakładka Ogłoszenia dla Akcjonariuszy, która będzie na bieżąco aktualizowana.

Data Tytuł Pobierz
31.12.2020 r. Piąte wezwanie akcjonariuszy spółki Grupa Unimax S.A. do złożenia dokumentów akcji w spółce. W5.pdf
14.12.2020 r. Czwarte wezwanie akcjonariuszy spółki Grupa Unimax S.A. do złożenia dokumentów akcji w spółce. W4.pdf
30.11.2020 r. Trzecie wezwanie akcjonariuszy spółki Grupa Unimax S.A. do złożenia dokumentów akcji w spółce. W3.pdf
30.10.2020 r. Drugie wezwanie akcjonariuszy spółki Grupa Unimax S.A. do złożenia dokumentów akcji w spółce. W2.pdf
15.10.2020 r. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego informacja.pdf
30.09.2020 r. Pierwsze wezwanie akcjonariuszy spółki Grupa Unimax S.A. do złożenia dokumentów akcji w spółce. W1.pdf
30.09.2020 r. Informacja o zawarciu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy W dniu 30.09.2020 r. spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z PKO BP S.A. – Biurem Maklerskim