Grupa Unimax S.A.

Przedsiębiorstwo UNIMAX funkcjonuje na rynku usług budowlanych od ponad 20 lat. Jest wiarygodnym parterem gwarantującym profesjonalizm i wysoką jakość oferowanych usług. W obecnej strukturze grupy UNIMAX poszczególnymi zakresami działalności operacyjnej zajmują się wyodrębnione spółki:
- Przedsiębiorstwo Budowlane Unimax Sp. z o.o. – roboty ogólnobudowlane
- Przedsiębiorstwo Instalacyjne Unimax Sp. z o.o. – roboty instalacyjne
- Unimax Development Sp. z o.o. – realizacja projektów deweloperskich


Przedsiębiorstwo Budowlane UNIMAX Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Budowlane UNIMAX Sp. z o.o. specjalizuje się w generalnym wykonawstwie obiektów budownictwa ogólnego i mieszkaniowego, realizując obiekty „pod klucz”. Oferta obejmuje kompleksową realizację inwestycji, począwszy od projektów koncepcyjnych, uczestniczenie w procedurach związanych z wyborem technologii, pozyskania niezbędnych pozwoleń, sporządzenia projektów wykonawczych, realizacji inwestycji – wykonawstwie, a kończąc na uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

 

 

www.pbunimax.pl

Przedsiębiorstwo Instalacyjne UNIMAX Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Instalacyjne UNIMAX Sp. z o.o. realizuje pełen cykl inwestycyjny robót instalacyjnych począwszy od prac projektowych, poprzez dobór urządzeń oraz ich montaż, uruchomienie i serwis. Zakres oferowanych usług to m.in.: instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje chłodu, instalacje przemysłowe, instalacje sanitarne i hydrauliczne, instalacje ochrony przeciwpożarowej, instalacje sterowania i automatyki.

 

 

www.piunimax.pl

UNIMAX DEVELOPMENT Sp. z o.o.

UNIMAX Development Sp. z o.o. jest spółką powołaną do zarządzania projektami deweloperskimi poprzez kompleksowy nadzór nad całym procesem inwestycyjnym obejmującym: wyszukiwanie i pozyskanie nieruchomości, projektowanie, uzyskanie decyzji administracyjnych, realizację, finansowanie, sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych oraz działania marketingowe. Spółka realizuje ww. zadania za pośrednictwem wysoko wykwalifikowanego personelu oraz podmiotów współpracujących z wieloletnim doświadczeniem w branży deweloperskiej.

 

 

www.unimaxdevelopment.pl


GRUPA UNIMAX S.A.,25-526 Kielce, ul. Okrzei 35
tel. +48 41 368 08 30, fax +48 41 368 08 59, e-mail: biuro@grupaunimax.pl
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000053485
NIP 959-12-66-064, REGON 290955719, Kapitał zakladowy 1 100 000 PLN wpłacony w całości
Konto: Bank PEKAO S.A. Nr 10 1240 4416 1111 0000 4961 4376
Zarząd: Grzegorz Mazur, Prokurenci: Dorota Skrzyniarz, Robert Bracichowicz