Kontakt

Grupa Unimax S.A. 25-526 Kielce, ul. Okrzei 35
NIP 959-12-66-064 REGON 290955719 Kapitał zakładowy 1 100 000 PLN wpłacony w całości
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000053485
Zarząd: Grzegorz Mazur – Prezes Zarządu Maciej Mazur – Wiceprezes Zarządu
Prokurenci: Robert Bracichowicz Małgorzata Krzysiek
Konto: Bank PEKAO S.A. Nr 10 1240 4416 1111 0000 4961 4376