GRUPA UNIMAX S.A.

25-526 Kielce,
ul. Okrzei 35
Tel. +48 41 368 08 30
Fax 48 41 368 08 59
E-mail: biuro@grupaunimax.pl

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000053485
NIP 959-12-66-064
REGON 290955719,

Kapitał zakladowy 1 100 000 PLN wpłacony w całości
Konto: Bank PEKAO S.A. Nr 10 1240 4416 1111 0000 4961 4376
Zarząd: Grzegorz Mazur – Prezes Zarządu, Maciej Mazur – Wiceprezes Zarządu.
Prokurenci: Robert Bracichowicz, Małgorzata Krzysiek